Siduvad eelotsused tulekul

Kõik ausad inimesed, kelle tehingute maksustamist Eesti seadused üheselt ei reguleeri, võivad uuest aastast pisut kergemalt hingata. 15. märtsil avaldati Riigi Teatajas maksukorralduse seaduse ja riigilõivu seaduse muutmise seadus, millega lisatakse maksukorralduse seadusesse 21. jagu “Siduv eelotsus”.

Siduva eelotsusega annab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta. [—] Maksuhaldur avalikustab üldist tähtsust omavate toimingute ja taotlustes korduvalt kirjeldatud toimingute maksustamise kohta tehtud eelotsuse kokkuvõtte oma veebilehel. [—] Riigilõiv eelotsuse taotluse läbivaatamise eest on 12 000 krooni, füüsilistele isikutele 3 000 krooni.

Seadusemuudatus jõustub 1. jaanuaril 2008.

0 Responses to “Siduvad eelotsused tulekul”


Comments are currently closed.