“Eriti soovitaksin Mobiil-ID teenust Maci omanikele, sest neil on ID-kaardi arvutis kasutamisega probleeme,” kirjutab Kaja Pino oma blogipostituses, mille abiga ta loodab EMT sisese müügivõistluse kinni panna. Või vähemalt kinnipanekule tiba lähemale jõuda. Aga see selleks.

Mina seevastu soovitan Statoili Stardipaketi teenust AS-idele Eesti Vabariik ja Sertifitseerimiskeskus, kes järjekindlalt süvendavadb digitaalset lõhet, paigutades “teise Eestisse” kodanikud, kes ei soovi või ei saa toetada aktsiaseltside Microsoft ja TeliaSonera ärisid.

Täpsustatud 2008-02-25: AS-id Sertifitseerimiskeskus ja EMT on ID-kaardiga seotud küsimustes käitunud kasumit taotlevate ettevõtetena, mida nad ju ongi; seega ei ole nemad Statoili stardikat ära teeninud. Eesti Vabariigi tegevuse osas jääb stardika pakkumine endiselt jõusse: riigi lokaalsetele optimumidele orienteeritud riigihankepoliitika on aidanud kaasa sellise olukorra tekkimisele, kus kodaniku võimalus kasutada riigi pakutavaid teenuseid on de facto seatud sõltuvusse kodaniku valmisolekust kasutada väga konkreetsete (ning seejuures välismaisele kapitalile rajanevate) eraettevõtete tooteid ja teenuseid.