Keelepäev

Käisin reedel EPSO korraldatud keeleteste tegemas.

Esimese kahe ja poole tunni jooksul tuli mul inglise keelest eesti keelde tõlkida paarileheküljeline õigusalane artikkel. Seejärel oli lõunapaus ning taas kaks ja pool tundi tõlkimist — seekord saksa keelest. Testipäeva viimase pooleteist tunni sisuks oli inglise keelest eesti keelde tõlgitud määruse toimetamine. Kasutada ei tohtinud mitte mingisuguseid sõnastikke ega muid abivahendeid. Muide, rääkimata arvutitest olid keelatud isegi isiklikud pastakad. Väidetavalt oli selle nõude eesmärk tööde hindamise anonüümsuse tagamine.

Kõhutunde kohaselt peaks mu tulemus päris hea olema, aga eks tõde selgub siis, kui tulemused ükskord teatavaks tehakse.

Mispärast ma selle asja üldse ette võtsin? Ennekõike oli tegemist “intellektuaalse virgutusvõimlemisega” ja võimalusega saada natuke (loodetavasti objektiivset) tagasisidet selle kohta, et kui hea mu keeleoskuse tase tegelikult on. Ning kui tase osutub piisavalt kõrgeks, võin sügisel leida oma nime Brüsseli institutsioonide (Komisjon, Nõukogu, Euroopa Parlament) jurist-lingvistide reservnimekirjast.

1 Response to “Keelepäev”


Comments are currently closed.