Tööportaalide tuleproov: Vakants.ee

Vakants.ee (www.vakants.ee) on Äripäeva tööportaal, mis reklaamib end hüüdlausega “Leia see õige tuhandete seast!”. Mismõttes tuhandete, lubage küsida? Baasis on hetkel 4 pakkumist 4 ettevõttelt.

vakants.ee

Kokkuvõte

Äripäev kõlbab päris hästi tulehakatuseks ning parema puudumisel kannatab sellega isegi suure häda jälgi likvideerida. Aga see kehtib kahjuks ainult paberlehe kohta.

Ma ei saa aru, kas Vakants.ee on kellegi loll nali või on Ärikad lihtsalt unustanud selle kinni panna.

Vt ka: Tööportaalide tuleproov

0 Responses to “Tööportaalide tuleproov: Vakants.ee”


Comments are currently closed.