Tööportaalide tuleproov: EkspressJob

Nädalavahetus selja taga ja tuleproov jätkub. EkspressJob (www.ekspressjob.ee) esitleb end “juhtidele ja spetsialistidele” mõeldud tööportaalina. Tööpakkumisi on seal hetkel 265, tööotsijate arvu ma ei suutnud leida.

ekspressjob.ee

Väljanägemiselt jätab leht üsna stiilipuhta mulje. Reklaame on, aga suurem osa neist on kas viited parimatele tööpakkumistele (hea idee!) või siis otsapidi personalimajandusega seotud. Nagu mujalgi, saab ka siin töökuulutusi sirvida ja otsida ilma süsteemi sisse logimata. Sirvimine käib vaikimisi töövaldkondade lõikes, samuti on võimalik pakkumisi vaadata firmade kaupa või võtta ette kõik pakkumised.

Otsing on päris nutikalt lahendatud, võimaldades valida nii võtmesõna kui N+1 valdkonda ja asukohta ning täpsemas otsingus ka haridustaset, positsiooni ja keelt. Sisseloginud kasutaja saab oma otsinguid ka salvestada. Samas on kasutajaliidese otsingutega seotud osa niivõrd ebaintuitiivne, et väiksema arvuti- ja netikasutuskogemusega tegelased jäävad tõenäoliselt hätta ja kogenumad vihastavad end välja. Salvestatud otsingute ülesleidmiseks on vaja avada leht “tööotsijale” ja seda allapoole kerida. Salvestatud otsingu muutmise järel ei saa vana otsingut üle kirjutada, vaid ainult uue otsingu salvestada. Kõigile salvestatud otsingutele vastavad uued kuulutused saadetakse kasutaja e-posti aadressile.

Vajutus nupule “logi sisse” toob ekraanile sisselogimisakna, kust leiab abi ka parooli unustanud kasutaja, kuid vihjed uue kasutajakonto loomise võimalustele seal puuduvad. Kasutajaks registreeruda saab hoopis lehel “tööotsijale” (kuhu korduvkülastajad ei ole ilmselt eriti oodatud, sest sisselogimise võimalust seal ei ole).

Registreerumisdialoog juhendab kasutajat juba andmete sisestamise käigus, mitte alles nupu “registreerumine” vajutamise järel. Näiteks meiliaadressi sisestusväljalt lahkudes näidatakse hetkeks kontrollküsimust, kas aadress sai õigesti sisestatud, ning samuti antakse vihjeid parooli ja paroolikorduse sisestamise ajal. Väga hea!

Äsjaloodud konto aktiveerimiseks tuleb klõpsata meilitsi saadetud kontroll-lingile, seejärel vajutada veebilehel nuppu “aktiveeri” (milleks?) ja siis oma kasutajanimeks oleva meiliaadressi ja parooliga sisse logida.

Sisseloginud kasutaja jaoks toimib leht “tööotsijale” oma konto haldamise kohana, kus on võimalik muuta oma andmeid, luua/muuta/kustutada oma CV-sid ning pidada arvet oma salvestatud otsingute, tööpakkumiste ja kandideerimiste üle.

CV võib üles laadida “lolli” PDF-ina (st andmeid ei üritata PDF-ist välja lugeda ja andmebaasi otsingukõlbulikele väljadele salvestada) või sisestada, kasutades EkspressJob’i CV-vormi. Erinevalt CV-Online’ist ja CV Keskusest on siin tegemist ühe pika vormiga, kuid selle tehniline lahendus on märksa parem kui CVshopis. Näiteks püsib salvestusnupp kogu aeg nähtaval, mis võimaldab CV sisestamise mistahes ajal mugavalt pooleli jätta ja hiljem jätkata. Pikk vorm on jagatud visuaalselt selgesti eristatavateks jaotisteks — põhiandmed, haridus/täiendkoolitused/sertifikaadid, praegune töökoht, töökogemus, keeleoskus, arvutioskus, muu info, juhiluba, soovitajad ja lisainfo. Miks peaks ühel vormil olema “muu info” ja “lisainfo”, ma päris hästi aru ei saa. Töökoha ja -kogemuse võiks mu meelest ka rahulikult ühte jaotisesse kokku panna.

Nii ametinimetused kui firmade tegevusalad on vabalt sisestatavad, mingeid hierarhilisi rippmenüüsid ei kasutata. Sisestajale kahtlemata kena ja mugav, aga mul tekkis väike kahtlus teemal, kas IT-alase kogemusega töötajat otsiv tööandja rõõmustab, pidades otsingusse sisestama “IT”, “IKT”, “infotehnoloogia”, “internet” jm sisult sarnased, kuid vormilt erinevad võtmesõnad. Pisut harjumatu on see, et töökogemuste sisestamisel ei kasutata töösuhte alguse ja lõpu aega, vaid algusaega, töötatud aega ja töösuhte hetkeseisu (töötan/lõpetatud/lõppemas).

Keeleoskust saab sisestada vaid EkspressJob’i tegijate poolt valitud keelte osas, valides tasemeks kas “vähene”, “keskmine” või “hea”. Iga keele juurde võib kirjutada vabas vormis lisainfot keeleoskuse kohta.

Valmistehtud CV on võimalik soovi korral välja trükkida või (kahjuks küll “rumalaks”) PDF-iks salvestada. Maitse asi, aga EkspressJob’i CV on väljanägemiselt üks ilusamaid.

Kokkuvõte

Veebitehniliselt on EkspressJob seni vaadatuist kahtlemata kõige tänapäevasem portaal (sisestuste töötlemine reaalajas, aknas paigal püsiv salvestusnupp jne). Samuti on päris hästi õnnestunud visuaalne pool. Kui omanik jaksaks veel mõne hea kasutatavuse (usability) spetsialisti tööle võtta, võiks tulemus lausa päris hea olla.

Orienteeritus “juhtidele ja spetsialistidele” võib küll mõnevõrra selgitada tööpakkumiste väiksemat arvu võrreldes CV-Online’i ja CV Keskusega, kuid kardetavasti ei saa ka kvalifitseeritud spetsialist endale lubada vaid EkspressJob’is töö otsimist. Lihttöölistel, tundub, pole siia tõesti asja.

Vt ka: Tööportaalide tuleproov

2 Responses to “Tööportaalide tuleproov: EkspressJob”


  • Aitäääääh kõigi asjaosaliste poolt. Uurime kriitikat ja pyyame arvesse võtta.

    Äkki oleks tahtmist ka meie teisi portaale arvustada – Ekspressautot ja Ekspresskinnisvara? Testkasutaja, kes teab, mida tahab, ning oskab oma seisukohti põhjendada, on mõistagi kulda väärt.

Comments are currently closed.