Tööportaalide tuleproov: CV Keskus

Järjekorras teisena läheb tulejoonele tõenäoliselt suurim tööportaal Eestis – CV Keskus (www.cvkeskus.ee), kust võib leida 724 tööpakkumist ja 278 404 CV-d (neist aktiivses staatuses 213 000).

cvkeskus.ee

Sarnaselt cv.ee-ga laiutab ka CV Keskuse esilehel reklaam. Erinevalt CV-Online’ist on tegemist portaali enesereklaamiga, mis aga minu arvates siiski lubamatult palju ruumi võtab. Aga maitse üle teadagi ei vaielda, nii et läheme kohe tööd otsima.

Esilehele on välja toodud värskeimad tööpakkumised ning populaarseimad kategooriad ja asukohad. Populaarsus tähendab seejuures populaarsust tööpakkujate, mitte -otsijate seas. Samuti on pingutuseta leitavad “Minu CV Keskus”, tööpakkumised, karjäärikeskus ja lisavõimaluste kataloog ning tööpakkuja sektsiooon. Visuaalselt parem kui cv.ee, tuleb tunnistada.

Tööpakkumisi sirvida ja otsida saab igaüks, sisselogimine pole selleks vajalik. Sirvimise põhivalikud — kategooria, sisestamise aja, ettevõtte nime ja asukoha järgi — on kõik olemas; lisaks on üheainsa hiireklõpsuga kättesaadavad värsked (kolme viimase päeva jooksul lisatud) kuulutused ja tööpakkumised väljaspool Eestit. Valik “asukoha järgi”, muide, sisaldab ainult Eesti asukohti. Vaadatud kuulutusi süsteem meeles ei pea, kuid registreeritud kasutaja võib kuni 25 tööpakkumist oma isiklikku “kausta” salvestada.

Otsing on lahendatud CV-Online’ist erinevalt. Kui eile vaadeldud portaalis oli võimalik juba kuvatud otsitulemusi või nimekirja täiendavate parameetrite alusel filtreerida, siis CV Keskus pakub oma kasutajale täitmiseks mitmete väljadega otsinguvormi, kuhu on otsitulemustest võimalik tagasi pääseda nii, et vormi ei tühjendata. Seejärel võib kasutaja otsingukriteeriume lisada või kustutada ja seejärel uuesti otsida. Kui otsija on portaali sisseloginud kasutaja, siis on tal võimalus oma otsing salvestada ka otsiagendiks, mis siis otsingutulemused perioodiliselt kasutajale meili paneb. Kummaline, et sisselogimata kasutajale näidataval otsingulehel seda võimalust ei reklaamita.

Kasutajakonto loomine on veel lihtsam kui cv.ee-s: meiliaadress tuleb küll sisestada, aga selle toimivust ei kontrollita. Kasutajale on see muidugi mugav, aga kui inimene annab oma aadressiks eiteakes@eiteakus ning seejärel oma parooli ära unustab, ei jää tal muud üle kui uus kasutajakonto luuga. Muide, CV-Online’i oli soovi korral võimalik sisse logida ka ID-kaardiga.

Kohustuslikud andmed sisestatud, suunatakse värske kasutaja kohe oma CV-d sisestama. CV Keskuse elulookirjeldus koosneb viiest suuremast osast (isiku- ja kontaktandmed, soovitud ametikoht, haridus, töökogemus, oskused). Kõigil osadel peale isikuandmete on ka üks kuni kolm alajaotist, millesse CV’d samm-sammult täites automaatselt ei siseneta. Kasutajaliides tundub olema märka tänapäevasem kui CV-Online’i oma, kuigi arenguruumi on ka siin kõvasti. Eriti häirivana tundus mulle see, et CV muutmisel kippusid sisestusväljad sageli kuhugi ekraani ääre taha ära kaduma, sundides mind mõttetult palju üles-alla kerima.

Ametikohtade sisestamine käib sarnaselt CV-Online’iga läbi kolme rippmenüü ja ühe tekstivälja, andmete taaskasutus teisekeelse CV loomisel ei ole samuti süsteemi poolt toetatud. Küll aga on võimalik luua mitu samakeelset CV-d (ma ei saa päris hästi aru, milleks see vajalik peaks olema) ning võõrkeelte osas on valida lisaks inglise ja vene keelele ka soome keel. Keeleoskuse enesehinnangut saab sisestada kolmes dimensioonis (arusaamine, rääkimine, kirjutamine) ja nelja-astmelisel skaalal (väga hea, hea, keskmine, algaja).

Väärib märkimist, et oma CV on soovi korral võimalik alla laadida ka PDF-ina ning seda nii CV Keskuse oma vormingus kui Europassi formaadis. Kahjuks aga on CV Keskuse Europass “ilus, aga loll”, st väljanägemine on nagu päris, aga XML-vormis andmeid see ei sisalda ning seetõttu ei ole võimalik seda kasutada oma CV sisestamiseks mõnesse teise Europassi toetavasse süsteemi.

Samuti võimaldab CV Keskus kasutaja oma elulookirjelduse üleslaadimist (.doc, .txt, .rtf või .pdf formaadis), aga üleslaetud CV-st mingeid andmeid süsteemi ei tõmmata, nii et mingit kindlat kompetentsi otsivatele tööandjatele jääb sellise CV omanik kättesaamatuks.

Mulle teadaolevalt ainsana Eestis pakub CV Keskus tööotsijatele soovi korral (ja mõõduka lisatasu eest) võimalust oma CV teiste seast esile tõsta; uurida, kui kõva konkurss teda huvitavale töökohale on; tellida CV koostamise konsultatsiooni või teise keelde tõlkimist; ning näidata oma töösoovi kõigile tööpakkujatele sõltumata sellest, kas nad temasugust tegelast otsisid või mitte.

Ja veel. Mitmed mu tutvusringkonda kuuluvad personalialal töötavad inimesed on väitnud, et CV Keskus ei olevat suurem asi spetsialistide otsimise koht. Tõepoolest, kui ma nii umbes nelja-viie aasta eest mõnedes Eesti tööportaalides natuke ringi vaatasin, jäi ka mulle mulje, et valgekraesid otsitakse CV-Online’ist ja sinikraesid CV Keskusest. Tänaseks on olukord muutunud; CV Keskus on “vanemale vennale” tööpakkumiste arvu ja mitmekesisuse osas järele jõudnud ja ettegi läinud.

Kokkuvõte

CV Keskus alustas kolm-neli aastat hiljem kui CV-Online ning seda on näha ka nende kabedamast — kuigi kaugeltki mitte täiuslikust — kasutajaliidesest. Samuti saab CV Keskus plusspunkti (mõningate mööndustega toimiva) elulookirjelduse eksportimise võimaluse eest.

Siiski ei tähenda see, et tööotsijad võiksid staažikama konkurendi ajaloo prügikasti visata. cv.ee sisaldas täna 178 ja cvkeskus.ee 320 tööpakkuja kuulutusi, kuid mõlemas portaalis oli esindatud vaid natuke rohkem kui 30 tööandjat. Suurem osa tööandjaist on otsustanud ühe või teise kasuks, nii et aktiivne tööotsija peaks oma elulookirjelduse kindlasti mõlemasse riputama.

Vt ka: Tööportaalide tuleproov

1 Response to “Tööportaalide tuleproov: CV Keskus”


Comments are currently closed.