Tag Archive for 'sukeldumine'

Sanctum

Sanctum väärib vaatamist ainult 3D-kinos. Kolmemõõtmelisena üles võetud koopad, kus filmi tegelased kakerdavad ja sukelduvad, on esteetiliselt vägagi nauditavad. Kahjuks ei saa seda öelda stsenaariumi, dialoogi ega karakterite kohta, mis on — pardon my french — täielik pask.

Sanctum pakub (koopa)sukeldujatele sama head meelelahutust kui Drop Zone või Terminal Velocity langevarjuritele — need, kes asjast midagigi teavad, saavad end lõbustada, võisteldes selles, kes loeb täpsemini kokku kõik autorite ja tegelaste lauslollused.

  • Ükski koopasukelduja ei kasuta kuiva ülikonda.
  • Koopasügavusse üles seatud baaslaagris vedelevad igal pool laiali balloonid, millest mitte ühelegi ei ole märgitud vähimatki infot selle kohta, mis seal sees on.
  • Põhikunn sõimab oma loodrist poega, kes oli jätnud täiendavad bail-out balloonid alla toomata. Sellest hoolimata jätkavad rebreatheritega varustatud tegelased uute koobaste avastamist.
  • Äsja dekost tulnud ja ilmselgelt väsinud sukeldujanna otsustab kangelaslikult uuesti vette minna, sest muidu peaks vaene superkogenud põhikunn ilma paariliseta koopasse sukelduma. Kui neiu varustus hakkab lekkima, jagavad nad natuke aega põhikunniga õhku, kasutades selleks vaheldumisi tolle rebreatheri küljes olevat täisnäomaski.
  • Sukeldumiskogemuseta tibile, kes tuli baaslaagrisse “turistiks”, lükatakse uputuse saabudes rebreather selga, öeldakse “green light good, red light bad” ja asutakse koopast veealust väljapääsu otsima. Tibi keeldub selga panemast varem surma saanud teise näitsiku kalipsot, kuna esiteks oleks see rõve, teiseks ebaeetiline ja kolmandaks on parem külmetada ja kähku koopast välja pääseda kui alajahtumise vältimise nimel ümberriietumisele aega raisata. Kogenud tegelased kehitavad õlgu ja lasevad kanal niisama vette tulla.
  • Tundmatuis koobastes veealuste väljapääsude otsimisel pole vaja kasutada maski, mis vähendaks näitleja võimalusi teha dramaatilisi ja/või kangelaslikke grimasse.
  • jne jne jne

Kui näitlejad oleksid võtete ajal mõnes kõrtsis õlut libistanud, oleks Sanctum päris hea film.