Monthly Archive for February, 2012

Page 3 of 13

Delfi, Ars Technica ja autoriõigus

Delfi avaldas täna Ars Technica’st tõlgitud sisuka artikli (soovitan!), mis räägib sellest, et ACTA kujutab endast USA järjekordset katset autoriõiguse seaduseid eksportida. Iseenesest õilis ja vajalik tegu, aga…

Delfi ei ole viidanud algse artikli autorile (Timothy B. Lee), rikkudes tema AutÕS §-s 12 sätestatud õigust autorsusele ja autorinimele. Tõsi, vaidluse tekkimisel T. B. Lee või Ars Technica’ga võiks Delfi muidugi väita, et tegemist on päevauudisega, millele AutÕS § 5 p 6 järgi autoriõiguse seadust ei kohaldata, kuid ma ei julge ennustada, kuidas see vaidlus laheneks. Samas — ja siin ei räägi ma mitte seadusest, vaid omaenda isiklikust arusaamast autori õigustest — on selline käitumine igal juhul kohatu.

Samuti on Delfi allikale (Ars Technica) viidanud vaid artikli tekstis, kuid jätnud lisamata hüperlingi originaalile, mis sisaldab omakorda viiteid täiendavatele teemakohastele allikatele, mis võivad asjast sisuliselt huvitatud lugejale olulised ja kasulikud olla.

Ma saan täiesti aru, kui paberlehes ning tele- või raadiouudistes jäetakse osa allika- ja edasiviiteid formaadipiirangutele ja mõistlikkuse põhimõttele tuginedes välja. Aga ma ei suuda leida sisulist õigustust samasuguse praktika harrastamisele digikeskkonnas.