William F. Patry How to Fix Copyright on raamat, mille läbilugemine on äärmiselt soovitav kõigile, kellele läheb korda autoriõigus infoühiskonnas.

Autori professionaalne minevik ei jäta just eriti palju võimalusi tema asjatundlikkust kahtluse alla seada. Ta on olnud Ühendriikide esindajatekoja autoriõiguse jurist, USA autoriõiguse registri nõustaja poliitika planeerimise alal ning töötab praegu Google’is vanem-autoriõigusjuristina.

Patry väidab, et turujõud ja tehnoloogia on arenenud oluliselt kaugemale meie praegustest seadustest ning on praegu nendega konfliktis. Autoriõiguse seadused kasvasid välja 18. sajandi turgudeset ja tehnoloogiaist, mille peamine omadus oli kunstlik defitsiit, mille tekitasid “väravavahtide” väike arv, suhteliselt kõrged turule sisenemise takistused ning analoogtehnoloogiast tulenevad volitamatu kopeerimise piirangud. Täna aga elame digitaalse külluse maailmas, kus autoriõigustööstus on vastakuti globaalse ootusega saada viivitamatu juurdepääs kõigile teostele, kus igaüks on nii looja kui kasutaja ning kus järjest enam tarbijaid soovib teoste füüsiliste koopiate omamise asemel neid arvutivõrgu vahendusel nautida. Selleks, et autoriõiguse seadused saaksid efektiivselt toimida, peavad nad tuginema digitaalse külluse reaalsusele.

Autor leiab, et suuremat osa teoste loata kasutamisest ei ole võimalik efektiivselt kontrollida, mistõttu lahendus peaks seisnema selle väljamõtlemises, kuidas autoreid niisuguse tegevuse eest õiglaselt kompenseerida. Selleks aga tuleb loobuda ideoloogiast, mille kohaselt autoriõigus = kontroll = raha. Uus võrrand peab olema lihtsalt autoriõigus = kompensatsioon.

Pealkirjast hoolimata ei sisalda How to Fix Copyright siiski “viit lihtsat sammu” infoühiskonna vajadustele vastava autoriõigussüsteemi loomiseks; autor piirdub põhiprobleemide väljatoomise ja mõningaile võimalikele lahendustele osutamisega, jättes tervikpildi koostamise iga (mõtleva) lugeja enda ülesandeks.