Mahavisatud hääled

Vabariigi Valimiskomisjon teatas, et Ivari Padari (SDE, 3227 häält) asemel asub Riigikogu liikmeks Rein Randver (1604), Urmas Kruuse (RE, 6824) asemel Margus Hanson (1478), Kristiina Ojulandi (RE, 2127) asemel Rein Aidma (1250) ja Edgar Savisaare (KE, 23 000) asemel Lauri Laasi (424).

Teisisõnu: SDE sülitas 1623, RE 6223 ja KE 22 576 valija tahtele.

Tõsi, kindlasti leidus nii Padari, Kruuse, Ojulandi kui Savisaare valijate hulgas neid, kes tegelikult valisid erakonda, mitte isikut, nii et tegelik mahavisatud häälte arv on mõnevõrra väiksem.

1 Response to “Mahavisatud hääled”


  • Peibutuspartide probleem oleks lihtne niimoodi lahendada, et kandideerimisavaldusele tuleks lisada allkiri selle kohta, et inimene valituks osutumise korral kohustub saadikukoha vastu võtma. Ise olen sellise allkirja andnud kahel korral Helsingi linnavolikogu liikmeks kandideerides. Paraku mind sinna ei valitud, mis oli ehk linnarahvale kasulik.

    Siin ei ole midagi keerulist vaid asi on lihtsalt tahtmises. Kui valija peibutamist peetakse moraalselt heakskiidetavaks, pole vaja midagi teha. Siin nimetatud kandidaatide valijatel pidi küll teada olema, et need on peibutuspardid, kuid see ei tee asja vähemalgi määral lubatavaks.

Comments are currently closed.