Domeenireform: nutt ja hala

Tõnu Samuel ja MTÜ Eesti Interneti Kogukond on tulivihased perekond Lippmaa, Marek-Andres Kautsi, Eesti Vabariigi ja Eesti Interneti SA peale, kes on kollektiivselt süüdi tasuta pri.ee ärakaotamises, poliitilises kallutatuses ja seitsmes muus surmapatus. Tõenäoliselt on neil nii mõneski punktis õigus.

Mario Kadastik pakkus Samueli FB-seinal välja idee minna USA stiilis grupihagiga kohtusse, mispeale Samuel arvas, et Eesti pole USA ja juristiharidusega inimesed pole “seni viitsinud taha tulla”.

Ühishagi esitamine on põhimõtteliselt võimalik ka Eestis, aga selleks peavad kõik kahjukannatanud esindajale volikirja andma. Ma millegipärast arvan, et keegi ei viitsi neid allkirju kokku ajama hakata, vähemalt mitte hobi korras (suvalisele petitsiooni-veebilehele kirjutatud “siim susi kolmas bee” ei ole õiguslikult pädev allkiri).

Lisaks tuleb kahjude hüvitamist nõudes tõendada kahju suurust ning põhjuslikku seost kostja süülise tegevuse või tegevusetuse ning kahju tekkimise vahel. Kui EENET oleks suvalinetont.pri.ee ja tagataskufirma.ee omanikele 1 krooni eest 10 aastaks domeeni registreerinud ja siis oma domeeniäri EIS-ile müünud, kes sellest nüüd midagi kuulda ei taha, oleks põhimõtteliselt võimalik EENETilt nõuda 10 senti per saamatajäänud aasta. EISilt midagi nõuda oleks oluliselt raskem, kuna EISiga pole ühelgi domeeniomanikul mingit suhet olnud. Teoreetiliselt võiks kaaluda õigusvastast kahju tekitamist, aga selle pinnalt saaksid midagi nõuda veebipood.ee ja reklaamikanal.ee omanikud, kellel nende domeeni kinnimineku tõttu reaalne raha saamata jääb. suvalinetont.pri.ee võib selles osas suu puhtaks pühkida. Ja need, kes oma bisnis.ee juba ümber regasid, ei saa ka suurt midagi nõuda — see on umbes sama hea kui minna Statoili vastu kohtusse, sest Eesti aja alguses sai ju bensiini osta poole odavamalt kui praegu.

USAs korraldatakse class action lawsuit’e ennekõike mitte õigluse jaluleseadmise, vaid korraldajatele (kannatajate initsiatiivgrupp + asjaga tegelev advokaadibüroo) kõva papi kokkuajamise eesmärgil. Kui sellest projektist oleks reaalne võimalus arvestatav raha välja tõmmata, leiduks kindlasti ka Maarjamaal juriste, kes selle ette viitsiksid võtta. Aga punt tasuta pri.ee taotlevaid nohikuid ei paista ilmselt juristidele just eriti perspektiivikate klientidena. “Money talks, bullshit walks,” nagu öeldakse.

Praeguses seisus on EIS-i vastu võitlejatel vaja mitte (ainult) juriste, vaid (ennekõike) PR- ja poliitika-asjatundjaid. Ja raha. Ning rahaomanike jaoks oluliselt positiivsemat programmi kui eristaatuse tagamine pri.ee ja mtü.ee alamdomeenidele.

34 Responses to “Domeenireform: nutt ja hala”


 • Aga väidetavalt ju IANA ei ole Eesti Interneti Sihtasutusele .ee domeenide haldamise volitust andnud – seega neil ei ole ka õigust selle teenuse eest pappi küsida ja kõik kes on seni maksnud võiks neid pettuses süüdistada (ja selle eest ka valuraha küsida)?

 • Lisaks juristidele võib-olla tasuks mõelda ka positiivsele programmile.

  Näiteks võtta kokku MTÜ ressursid ning mõelda välja hea kontseptsioon tasuta “pri.ee” domeeni (alam)registri pakkumiseks. Täitsa vabalt võib tulemusena juhtuda, et EIS kuulutab välja vähempakkumise “pri.ee” haldamiseks. Ning juhul kui MTÜ on tegelikkuses ja tegudes huvitatud millegi ära tegemisest pakub ka parima lahenduse.

  Kindlasti ei ole EIS saavutanud optimaalset tulemust. Aga usun, et just konstruktiivsed ettepanekud on need, mis sunnivad EISi parema suunas liikuma.

  Isiklikult defineeriksin kogukonda eelkõige “tegijatena”, mitte kaeblejatena;)

  tervisi,
  taavi

 • Taaviga päri, et kui keegi paneb pri.ee Eesti Interneti SA-st eraldi haldamiseks kokku ja pakub välja kõiki osapooli rahuldava kontseptsiooni, siis oleme väga avatud seda arutama ja käiku laskma. Seejuures peab eraisikute ülddomeeni haldamisel olema tagatud stabiilsus, jätkusuutlikkus, kõigi registreerijate võrdne kohtlemine ja õigustatud ootuse printsiibi järgimine, tegevus peab olema mittetulunduslik ning läbipaistev. Kontseptsioonile peab loomulikult olema laiapõhjaline internetikogukonna toetus.

  Head õhtut,

  Marek-Andres

  • Marek-Andres, ehk sa räägid EISi mittetulunduse tegevuse läbipaistvusest pisut lähemalt? 😉

  • Kas olete nõus ära andma pri.ee koos kõigi seniste pri.ee all olevate praeguste kirjetega?

   Ei ole. Iga kord kui teie käest on tuldud pri.ee-d küsima on olnud jutt sama. Saate pri.ee, aga peate hakkama inimesi sinna nullist registreerima.

   Kas olete nõus andma pri.ee ära niimoodi, et domeenid stiilis makauts.pri.ee oleksid samal tasemel domeenidega stiilis makauts.ee?

   Ei ole. Iga kord kui teie käest on tuldud pri.ee-d küsima on olnud jutt sama. Saate pri.ee, aga see muutub tavadomeeniks, mille alla võite alamdomeene müüa nagu EENet praegu teeb edu.ee-ga.

   Kui neid kahte tingimust ei ole täidetud siis me ei saa rääkida mingist pri.ee ülevõtmisest. Sama hästi võiksime registreerida e-kodanik.ee ja hakata pakkuma sinna tasuta alamdomeene stiilis makauts.e-kodanik.ee. See ei ole kaugeltki sama.

   • Muide, **miks** peaks pri.ee olema samal tasemel .ee-ga? Mis selles **tegelikult** halba oleks, kui pri.ee oleks samal tasemel edu.ee-ga?

    • EENeti tegelased on kindlasti nõus pikemalt rääkima milles need tehnilised erinevused seisnevad. Mäletan, et alamdomeenide vormis tegemisel on e-posti ruutimisega mingid probleemid ja sinu infra peab kõvasti võimsam olema, aga tunnistan, et ei ole selle tehnilise poole pealt piisavalt pädev, et väga sõna võtta.

     • Tarmo Ainsaar

      Ega ma ka hästi aru ei saa, mida Elver mõtleb sõnadega “samal tasemel”. Edu.ee on sisuliselt eraldi register mida peab EENet, samamoodi võiks Kogukond tulevikus pri.ee käima panna. Mõtet on sel kõigel muidugi vaid siis, kui senised pri.ee alamdomeenide kasutajad üle tulevad, ehk EIS registri andmed pri.ee kohta üle annab.

 • kaido kärner

  Marek-Andres, sa ehk räägid interneti kogukonna laiapõhjalisest toetusest EISi senisele tegevusele? 🙂

 • EISi volitustega on Kogukonna teada hetkel selline lugu.

  ICANN ei ole neid volitanud.

  KBFI, kes sai volitused .ee haldamiseks ICANNi kaudu, ei ole neid volitanud. Vähemalt KBFI direktor Raivo Stern ei mäleta, et oleks andnud ühtegi allkirja säärasele dokumendile.

  Meile on lekitatud enne EISi asutamist ühe advokaadibüroo poolt koostatud põhjalik juriidiline analüüs. Sellest loen mina kui suhteliselt juurakauge inimene välja, et kui EIS soovib tegutseda eraõiguslikus vormis, siis tuleb minimaalselt seadustes ära märkida, et Eestis on mingi eraõiguslik asutus mis võib .ee domeenidega tegeleda + samuti tuleb seaduses ära märkida, et domeenivaidluste puhul kasutatakse esmalt vahekohust, mis asub EISi juures.

  Neid kahte punkti ei ole meie teada ühtegi Eesti seadusse sisse topitud.

  Vabariigi valitsuse päevakorralisest otsusest ei piisa. Määrus on ka kahtlane. Peab seadus olema.

  Kui seadust pole, siis võib EISi tegevus olla isegi põhiseadusega vastuolus.

  Me oleme sel teemal konsulteerimas paari erakonna juristiga. Valimised ikkagi tulekul ja huvi on suur. Antud blogi omanik küsis oma teenuste eest liiga suurt hinda 🙂

  • Niipalju kui mina tean, ei **oma** ei ICANN ega IANA tippdomeene, vaid korraldavad nende registreerimist. Samuti ei **oma** .ee domeene ei EIS ega KBFI, vaid nende registreerijad. Registri (EIS) ja registripidajate (Zone, Elion, jne) ülesanne on infrastruktuuriteenuse pakkumine.

   • MKMi ametlik seisukoht on, et tippdomeenid kuuluvad ICANNile (eraõiguslik erafirma USAs) ning ICANN delegeerib teatud tippdomeenide haldamise enda poolt valitud “sponsor-organisatsioonidele”, kelleks Eestis on KBFI.

 • Boris Maryshev

  Let me get this straight:
  1. kui asutus X myyb/kingib asutusele Y mingi oma allyksuse Z, siis Eestis ei laiene asutusele Y mitte mingit juriidilist vastutust allyksuse Z tegevuse eest?
  2. n6uda saab ainult raha saamata teenuse eest v6i 2ritegevuse katkestamise eest. Kui domeeniomanik oli vahvakunstnik.ee kes mingit 2ri selle kaudu otseselt ei teinud, vaid lihtsalt n2itas oma t88dest pilte ja kontaktandmete lehte, siis tema n2rigu muru?

  • 1. VÕS üldregulatsiooni kohaselt on nii, et võlausaldaja (lepingu õigustatud pool) võib oma nõude (reeglina) vabalt loovutada kolmandale isikule, kuid võlgnik (lepingu kohustatud pool) ei saa oma kohustust ilma võlausaldaja nõusolekuta loovutada. Tarbijalepingutes (st lepingutes, mille üheks pooleks on tarbija) on erisusi. Aga .ee varasem seis oli — nagu ma sellest aru saan — selline, et domeeniomanikel ei olnud ei KBFI ega EENETiga mingit lepingulist suhet.

   2. Närigu muru, hakaku teenust ostma või otsigu teine teenusepakkuja. Sisuliselt sama lugu, kui mail.ee operaator otsustaks selle teenuse ühel päeval tasuliseks teha. Kurb küll, aga nii see ilmselt on.

   • Õiguskantsler oli veel aastal 2007 seisukohal, et domeeninimed on oluline avalik ressurss, mida on seetõttu tarvis õiguslikult reguleerida.

    Jah, EIS võib olla eraõiguslik organisatsioon, aga kui uskuda õiguskantslerit, siis tuleb EISi tegevus vähemalt üldjoontes seadustega reguleerida. Kas seda on tehtud? Ei ole leidnud küll ühtegi sellist seadusepunkti.

    E-posti teenusepakkujad minu teada ei tegele olulise avaliku ressurssi pakkumisega.

 • Kui juba Marek-Andres Kauts siin kommentaare jälgib, siis paluks tal avalikult kommenteerida üht teemat mille kohta me vihje saime 🙂

  Kas Eesti Interneti Sihtasutusel on praegu või on minevikus olnud lepingulisi suhteid Osaühing Quantum Fugue-ga?

  Kas Eesti Interneti Sihtasutus on nimetatud osaühingult ostnud mingeid teenuseid, maksnud osaühingu esitatud arveid või on muul viisil tekkinud Eesti Interneti Sihtasutusel nimetatud osaühingu suhtes materiaalseid kohustusi?

  Kena nädalavahetust!

 • Kommenteeriks ainult lõiku “Ma millegipärast arvan, et keegi ei viitsi neid allkirju kokku ajama hakata, vähemalt mitte hobi korras (suvalisele petitsiooni-veebilehele kirjutatud “siim susi kolmas bee” ei ole õiguslikult pädev allkiri).”

  Eestis on olemas DigiDoc portaal, mille kaudu on võimalik kõigile soovijatele digitaalseks allkirjastamiseks välja jagada dokumente. Selle portaali abil oleks võimalik teoreetiliselt igale sooviavaldajale välja jagada dokument, kus rolli/resolutsiooni lahtrisse saaks allkirjastaja märkida näiteks “www.kamakaks.ee esindaja” ja sellisena ei peaks ei jooksma allkirju kogudes ega kartma et tegu oleks “e-posti allkirjadega”. Ehk siis protseduur:

  1. Kirjutada kokku hagi tekst ja see välja kommunikeerida ning DigiDoc portaali riputada.
  2. Vastavalt hagile välja kommunikeerida mailiaadress, kuhu domainide juriidiliselt allkirjaõiguslikud isikud saavad saata oma sooviavalduse hagiga liitumiseks koos isikukoodiga.
  3. Jagada vastavalt laekunud e-postidele dokument allkirjastamiseks välja.

  Simple, isn’t it ?

  • Sa ilmselt ei arvesta sellega, et olulisel osal seltskonnast on pohlad. Ja et ka selle tehniliselt lihtsa allkirjadekogumisega peab keegi reaalselt tegelema.

   • See siiski oluliselt pisem töö kui “käia neid kogumas” ja ma usun et ka sellest seltskonnast leiaks portsu inimesi kes ühe lihtsa ticketihaldussüsteemi ülespaneku ja ticketite haldamisega hakkama saaks. Ja sellises pundis oleks ka mina valmis käe külge panema.

 • Mulle ei meeldi kui mulle sõnu ja mõtteid omistatakse, mis mulle ei kuulu. Püüaks selle postituse selles osas üle vaadata?

  • Ehk täpsustad, millised sõnad/mõtted ma olen meelevaldselt sulle omistanud?

   Ainus sulle omistatud arvamus (Eesti pole USA ja juristid pole viitsinud taha tulla) sisaldub postituse teises lõigus ja pärineb su enda FB-seinalt. Esimeses lõigus on sinu kõrval mainitud ka EIK-i; palun vabandust, et ma ei hakanud ühekaupa ja konkreetseid allikaviiteid juurde otsima.

   See selleks; mulle tundub, et kui Samuel, Kauts, EIK ja EIS keskenduksid üksteise maassetampimise asemel sisulistele küsimustele, võiks sellest diskussioonist lõppkokkuvõttes ehk isegi mingit kasu tõusta.

   • Juristina võiksid vahet teha mis on mis. Vabariigi Valitsuse peale pole mina ega MTÜ vihane. Üldse olen on “vihane” kahtlane väljend antud kontekstis. See, et ma sinuga detsembri lõpul korra telefonis rääkisin, ei tähenda, et sa peaks nüüd mingeid lambijutte mu väidetava meelsuse kohta blogima. Tasuta pri.ee pole ka kuidagi minuga seotud. Alates esimesest lausest on sees palju lambijuttu. Samamoodi võin mina kirjutada, et Wolli on Vabariigi Valitsuse peale vihane, et ta EISi juhiks ei võetud kuigi oli kandidaat.

    • Vihane, pahane, nördinud — tõepoolest, siin on terminoloogia üle võimalik viimsepäeva laupäevani jahuda. Mis valitsusse puutub, siis vt “Eesti valitsus võõrandas USA eraettevõtte eraomandi” (E. Loho, EIK, 2010-12-24) ning mis tasuta pri.ee-sse puutub, siis vt EIK eesmärgid, punkt 3.

     Aga see selleks. Positiivse programmi sõnastamist võib ju tellimustööna sisse osta, aga ei mina ega keegi teine ei saa ei Sinu ega EIK eest seda programmi välja mõelda. Ja kuna (1) EIS-i eelsed reeglid ei võimaldanud mul eraisikuna mõistliku nimega .ee domeeni registreerida, (2) pri.ee on mulle juba aegade algusest mõttetu tundunud, (3) ma pole viitsinud ega tahtnud endale ilusa .ee domeeninime saamiseks mingit keha asutada ega sõbra oma kasutada ning (4) nii .eu kui geneerilised domeeninimed on juba ammust aega kergesti kättesaadavad olnud, siis pole mul kogu selle teema juures mitte mingeid isiklikke huvisid.

     Tõsi, mulle meeldiks, kui .ee domeenide hind oleks konkurentsivõimeline. Aga ma kahtlen sügavalt, kas hakkaksin oma .net, .info ja .eu all olevaid asju ümber kolima isegi siis, kui .ee oleks tasuta.

 • Jäta mind mängust välja. Las EIS mõtleb. Nemad saavad selle eest räiget pappi.

 • Duh. Tõnu kullake, nüüd tegid küll minu ees natuke margi täis. Käisin Sulle välja idee, millega oma MTÜ (no kas just “oma” aga siiski) eesmärke suhteliselt lihtsa vaevaga abistada. Selle asemel hakkad Sa lambist Wolliga plõksima. Milleks ??? Tore PR küll sinu poolt. Aitäh aga mina panen nüüd käed tasku, vaatan üles ja lasen taskupiljardit mängides vilet. Siiski endislt arvan et pane püsti ticketihaldusmootor, vali MTÜ liikmete hulgast inimesed keda usaldad ja palu nad appi dokumenti DigiDocis jagama. Küll neid allkirjastajaid leidub. Ah, Wolli pole enam nõus aitama juriidilise keele osas dokumendi koostamisel ??? Miks ma küll ei imesta.

  • Kuule, loe palun Tõnu protestiavaldus läbi. Minul viskab ka kopa ette kui keegi mulle sõnu ja meelsusi omistab mida minu peas ega suus pole olnud.

   Mis puutub DigiDoci ideed siis mulle tundub, et see läheb jälle tüüpilisse auku: tuleb väljast inimene kes teab ideaalset lahendust, ise seda ellu viia ei viitsi, teised tehku ja kui koheselt ei hakata tegema siis saab vihaseks ja kukub sõimama. Siuke jüngriteta prohveti sündroom.

   Täitsa võimalik, et sa oled näost näkku väga meeldiv ja usin kodanik, kes on alati nõus käe külge panema kui vaja midagi üldise hüvangu nimel teha. Võimalik, et viid kodus prügi välja, aitad naabrimammil lund rookida ja annetad jõuluajal lastehaiglatele. Täitsa võimalik.

   Kahjuks internetis tundud sa olevat järjekordne idee-tüüp, kel pole aega ega viitsimist reaalselt käsi külge panna. Õpetama ja kritiseerima on liiga paljud eestlased usinad, aga kui läheb tegemiseks siis on sitt püksis — äkki mõisahärra saab pahaseks!

   Kes arvab, et ma liiga karmilt nüüd ütlesin, see mõelgu hoolega järgi. Ainuke kes võidab meie omavahelisest madistamisest on meie ühine vaenlane. Isegi kui me ei saavuta konsensust ja teeme kõik seda mida parajasti heaks arvame, siis ka sellest on meie ühisvõitluses kasu. Mina blogin, sina räägid ajakirjanikega, tema esitab teabenõudeid. Vohh! Asjad saavad tehtud! Võibolla paljud neist on valed asjad, aga ka õigeid satub nende sekka ja sellest on kokkuvõttes kasu.

   Aga kui me ei saavuta konsensust ja raiskame kogu auru omavahel vaidlemise peale, siis ei saa mitte midagi tehtud ja meie ühine vaenlane võidab. Ei ole mõtet jätkata mentaliteeti kus me ei saa ühiselt otsuseid vastu võetud ja kui keegi lõpuks siiski midagi ära teeb tulevad urgudest välja kümme muidusööjast kriitikut, kes vaese ärategija maatasa materdavad nii et tal pole enam kübetki isu midagi kusagil tulevikus teha.

   Meil eestlastel on ikka tõsiseid raskusi selle koostöö ja usaldamisega. Katsume endid nüüd kokku võtta ja teeme selle kuradi kodanikuühiskonna ära.

   • Oot, Elver, kas sul ja/või EIKil on ka mingi konkreetne positiivne programm või on sinu/EIKi põhieesmärk Kautsile ja EISile “ära teha”? Mis “ühisest vaenlasest” sa räägid?

    • Meie positiivseks eesmärgiks on saavutada Eesti domeeninduses õiglane ja jätkusuutlik olukord. EISi tegevus peab olema juriidiliselt korrektne. EIS peab vastama teabenõuetele. EISi hinnakujundus peab olema läbipaistev. Eesti maatunnusega domeeni hind peab olema konkurentsivõimeline .com ja .eu domeenidega. EIS peab adekvaatselt suhtlema kogukonnaga. EISi raamatupidamine peab olema läbipaistev.

     Kui sa kirjeldad neid eesmärke kui “isiklikku viha Kautsi ja perekond Lippmaade vastu”, siis sa omistad meile mõtteid ja arvamusi mida meil ei ole ja mida me ei ole ka kunagi väljendanud. Sina kui jurist peaksid paremini teadma kas su väited meie meelsuse ja arvamuste kohta lähevad kuidagi laimu või mõne muu karistatava tegevuse kategooriasse.

     • Oot, kas ma sain õigesti aru, et teie positiivne programm seisneb asjades, mida peab reaalselt ära tegema keegi teine (konkreetsel juhul siis EIS)?

      Aga ikkagi, kes see “ühine vaenlane” on, keda sa oma eelmises kommentaaris mainisid?

   • Mina kritiseerisin siiski seda et Tõnu hakkas mõttetute asjade kallal naaksuma selle asemel et konstruktiivselt asjaga tegeleda. Ja Sa võid mu ilusti paigutada netis tõekuulutajate ja jüngriteta prohvetite kilda, mul on sellest suhteliselt kama.
    Ise ma seda tõesti ära ei tee. Samuti kui tehakse ei anna ka oma allkirja. Ja miks ma seda ei tee on selge kui mainin et olen nüüdsest http://www.smit.ee leival ja ei soovi oma peakohale veel katseajal murepilvi.

Comments are currently closed.