Eesti jäi Heritage Foundationi ja Wall Street Journali 2008. aasta maailma majandusvabanduse indeksis 162 riigi hulgas 12. kohale 77,8 protsendiga, mis on veidi madalam tulemus kui möödunud aastal, teatab ETV24.

Kaheksas kategoorias kümnest on Eesti majandus maailma keskmisest vabam; probleemideks on “raske” valitsus (valitsussektori kulud moodustasid ligi 36% rahvuslikust koguproduktist) ja jäik tööjõuturg, mida analüütikud kommenteerisid nõnda:

Tööturgu reguleerivate aktide jäikus takistab töövõimaluste paranemist ja tootlikkuse kasvu. Töötajatega seotud mittepalgalised kulud võivad olla kõrged ning üleliigsest töötajast loobumine on suhteliselt keeruline ja kallis. Töötaja koondamise keerukus sunnib ettevõtteid, kes muidu võiksid rohkem inimesi värvata ja kasvama, riske vältima. Tööaja piirangud on endiselt jäigad. (minu tõlge)

Koalitsioon otsustas töölepingu seaduse eelnõu enne valitsusse saatmist tööandjate ja -võtjate esindajatele arutamiseks anda, kirjutab Eesti Päevaleht. Mõistlik mõte ja hea ajastus — tänu “saladuskatte” all tehtud tööle on, mille üle arutada, ja “tänu” avalikule meediakärale on asi piisavalt tuline, et arutelu ka tegelikul käima lükatud võiks saada.

Vabadus on teadagi kallis. Kallis nagu “armas” ja kallis nagu “kulukas”.

Tööjõuturu osapooltel tuleb nüüd otsustada, kui kallis vabadus meile tegelikult on.