Kes oskab, see teeb. Kes ei oska, …?

Teoreetik teab, kuidas asjad ideaalses maailmas olema peaksid. Kõvemat sorti teoreetik teab ka seda, miks nad just niimoodi olema peaksid, ning omab piisavalt tugevat seost reaalse maailmaga selleks, et teooriat edasi arendada.

Praktik teab, kuidas asjad reaalses maailmas tegelikult on. Kõvemat sorti praktik on kodus ka teoorias, mõistab, miks teooria ja praktika alati ühte jalga ei astu, ning suudab teoreetikutele kvaliteetset arendussisendit anda.

Õpetaja oskab oma teadmisi teistega jagada. Kõvemat sorti õpetaja on tunneb nii teooriat kui praktikat ning õppetöö temaga on huvitav ja tulemuslik.

Ideaalses maailmas palgatakse õppejõududeks vaid kõvemat sorti õpetajaid.

0 Responses to “Kes oskab, see teeb. Kes ei oska, …?”


Comments are currently closed.