Sess seljataga

Õigusteaduse magistrikraadist on puudu 4 ainepunkti jagu auditoorset õppetööd, magistritöö kirjutamine ja selle kaitsmine.

2 Responses to “Sess seljataga”


  • Mag.töö nt. “Õigustekstide transformatsioonist kollaboratiivsetes infokeskkondades nende usability suurendamise eesmärgil”?

  • Magistritöö saab olema otsapidi seotud mu bakalaureusetööga. Ilmselt teen kas enamkasutatavate vaba tarkvara litsentside võrdleva analüüsi (mis eesmärke iga litsents võimaldab täita ja mis riskid jäävad maandamata nii litsentsiandja kui -saaja seisukohast) või uurin vaba tarkvara litsentside piiriülese jõustatavuse problemaatikat.

Comments are currently closed.