KAPO aastaraamat

07.05.07 viitab altexor del.icio.us keskkonnas Oneupweb.com whitepaper’ilePrinciples of Crisis Management in a Viral Age“, kus muuhulgas mainitakse, et klassikalise PR-reegli “Ole aus. Ole põhjalik. Ole esimene” asemel tuleb web 2.0 ajastul juhinduda reeglist “Ole aus. Ole põhjalik. Ole kõikjal.”

16.05.07 kirjutab Argo Ideon Eesti Ekspressis Jaak Aaviksoo sõnadele viidates, et Eesti pole valmis kübersõda pidama. Jutt käib peamiselt meie valitsusasutuste vastu suunatud DDOS-rünnakutest.

19.05.07 avaldab Eesti Päevaleht portsu parimaid palasid KAPO aastaraamatust, mis olevat “avalikkusele suunatud teos”.

21-22.05.07 postitab Jaanus Kase aastaraamatu PDF-versiooni koos kommentaaridega oma ajaveebi.

23.05.07 Jaanuse postitusele viitavad Siim Teller ja Peeter “Pets” Marvet.

23.05.07 võetakse Jaanusega “väga viisakalt” ühendust ja palutakse tal oma postituses viidatud materjalid eemaldada. Jaanus teebki nii, asendades ka oma postituse teksti.

23.05.07 märkab Pets, et kodanik Jaanus on talle esitatud viisakat palvet mõistnud, ning avaldab samas kahtlust, kas teised kodanikud ja mittekodanikud sedasama teevad.

23.05.07 kommenteerib sündmusi Markus “Larko” Larkovirta, kes kusagilt netist leitud aastaraamatu failid taas üles riputab.

23.05.07 kirjutab aastaraamatu kujundanud Smile Group’i projektijuht Evely Ventsli Larko ajaveebi kommentaari, kus palub “Kapo nimel” piirata blogi külastajate juurdepääs aastaraamatu failidele, kuna ei aastaraamatu teinud reklaamiagentuur ega nende klient, st KAPO, ei ole andnud Larkole luba selle ülespanekuks.

24.05.07 küsib Larko, kas aastaraamatu ümber toimuv on märk vaikiva ajastu saabumisest või nutikas buzz.

Eelkirjeldatud sündmustele tuginedes pean Jaak Aaviksoole omistatud väitega nõustuma, seda mõnevõrra täpsustades: “Mitmed Eesti riigiasutused pole valmis web 2.0 ajastul kübersõda pidama.” Minus süveneb veendumus, et mistahes katsed avalikkust huvitava teabe levikut jõuga takistada on tänapäeva võrgustatud maailmas läbikukkumisele määratud. Veel enam — need katsed võivad väga kiiresti ja väga valusalt pöörduda katsetajate endi vastu.

Näiteks nii: KAPO aastaraamat 2006.

3 Responses to “KAPO aastaraamat”


  • Originaal ika ikka
    KAPO aastaraamat

  • Ma ei saa aru, miks seda aastaraamatut ei levita KAPO ise. Kas siis digiallkirjastatud pdf kujul või tavalise teksti- ja pildimaterjalina üle https veebilehe.

  • Priit Parmakson

    Tere üle paljude aastate! Respect Sinu õigusaktide sisukorra süsteemile. Pro bono ühemehetöö – miks riigil sellise elementaarselt vajaliku süsteemi jaoks raha ei jätkunud?

    Mulle tundub, et “vaikiva ajastu” infosüsteemid saavad Eesti IT-arengu kasvumootoriks järgmistel aastatel.

Comments are currently closed.