Kuule, neeger!

Parasiil mõtiskleb Mihkel Raua kirjutise üle ja küsib:

Ja üldse, mis asjaoludel peaksime pöörduma teisest rassist inimese poole sõnadega “kuule, neeger”?

Tõepoolest, mis asjaoludel? Poliitkorrektsuse poole püüdlevas maailmas (tervitus kõigile feministidele, homoaktivistidele jpm vähemuste eriõiguste eest võitlejatele!) tuleb kahtlemata esimese asjaoluna pähe rassiviha. Jätkem aga korraks emotsioonid kõrvale ja püüdkem küsimusele ratsionaalselt vastata.

Nii mõneski suhtlusringkonnas pöördutakse kaaslaste poole mitte nende päris-, vaid hüüdnimesid pidi. Mõnedes seltskondades on see lihtsalt cool, kuid tihtilugu võib põhjuseks olla ka see, et kasutuselolevate pärisnimede arv on — eriti enam-vähem üheealiste ja ühest kultuuriruumist pärit isikute puhul — võrdlemisi piiratud (näiteks minu taskutelefoni mälus on 6 Marti ja 5 Margitit) ning sellisel juhul ei kvalifitseeru (ees)nimi teab kui heaks identifikaatoriks.

Kui samanimelisi on ühes seltskonnas mitu, võetakse tihti kasutusele kokkuleppelised, esialgu ainult selle seltskonna sisesed, hüüdnimed — Pikk, Kiilakas, Habe jne. Selliseid, konkreetse isiku eritunnustel põhinevaid, nimesid kasutatakse nii isikuga kui isikust rääkides. Tõenäosus leida skinhead’ide kambast Kiilakas või kulturismiklubist Atleet on seevastu suhteliselt madal.

Kokkuvõttes: sõna “neeger” võib neegriga (või neegrist) rääkides olla põhjendatud juhul, kui neegreid on kõnealuses seltskonnas väga vähe (soovitavalt üksainus). Aafrikas (või Harlemis) aga oleks see umbes sama hästi põhjendatud kui Rootsis kõigi kohalike svenssoniteks nimetamine.

2 Responses to “Kuule, neeger!”


  • Rootsis ei saa jah enam kõiki svenssoniteks kutsuda – sinna on päris palju neegreid sisse rännanud.

  • teeme siis sama kommentaari siia ka:

    mulle on see ülemäärane poliitiline korrektsus üldiselt vastukarva. ja ma ei näe mitte mingisugust probleemi selles, et kõnetada neegrit sõnadega ‘kuule, neeger’.

    lingvistilist vaheldust otsides on ju ka eesti keeles kahtlaseid väljendeid, mis poliitilist korrektsust taga ajades eesti keelt mittekõnelevatele neegritele v-o paremini kõlaks kuid eesti keelt kõnelevale mitte – tunneksid tegelased ennast paremini kui kõnetaks sõnadega pigi, tõrv, must või midagi sihukest?

    neeger on väga korralik eestikeelne sõna ja tõsiasi, et ‘meerikakeelne nigger on na negatiivse tähenduse saavutanud, ei tohiks seda just eriti palju kõigutada.

Comments are currently closed.