Monthly Archive for May, 2006

Page 3 of 8

Õppelaager

Peamine õiguse allikas on Pirni Piibel, eriti Uus Testament. Õiguse ebateadusliku tõlgendamise näide on karbamiid formaal dehüüd. Eesti õiguse oluline instituut on JOKK — juriidiliselt on kõik korrektne. Härrad ja prouad, te olete väsinud.