loomekommunism | creative communism

“Tööstuslik autoriõigus” on oma aja ära elanud ega vasta võrgustatud infoühiskonna vajadustele. Selle asemele peab astuma uus arusaam, mis lähtub igaühe õigusest olla autor ning jalgrataste pideva taasleiutamise kahjulikkusest ühiskonnale.

Kui see teema huvitab, võid lugeda mu sel esmaspäeval ära antud bakalaureusetööd, mille leiad aadressilt isiklik.info/cc.

0 Responses to “loomekommunism | creative communism”


Comments are currently closed.