Monthly Archive for January, 2006

limukad ja holokaust

“Teise maailmasõja ajal hävitas natsirezhiim okupeeritud Eesti territooriumil süstemaatiliselt nii Eesti juute kui ka neid, kes olid siia toodud mujalt. On kahetsusväärne, et koostöös okupatsioonivõimudega osalesid nende inimsusevastaste kuritegude toimepanemisel ka mõned Eesti kodanikud. Puudub igasugune õigustus ükskõik kelle osalemisele nendes häbiväärsetes ja moraalselt taunitavates tegudes. Polegi oluline, mis viis neid inimesi selleni. Kui nendel ei lasu ka otsest veresüüd, siis moraalset vastutust kannavad nad siiski.”

nõnda üürgab meie tillukese koduvabariigi valitsuse propagandamasin. mainimata poole sõnagagi seda, et teise maailmasõja järel tegeles üks teine eestit okupeerinud rezhiim süstemaatiliselt eestlaste hävitamisega nii siinsamas kui nende toimetamisega siberi hävituslaagritesse.

ei, ma ei vihka juute.

tänane statoili stardikomplekt läheb hoopis valitsusele, kes — ilmselt kusagilt saadud instruktsioonidele tuginedes — tõstab ühe teise rahvuse esindajad ja nende kannatused kõrgemale omaenese maa rahvast ja tema kannatustest.