natuke ärist

industriaalkapitalistide väitel on mistahes äriettevõtte peamine eesmärk kasumi teenimine. mina väidan, et see pole nii.

ettevõtte ülesanne on luua väärtust asutajate-omanike valitud valdkonnas ja nende poolt kindlaks määratud sihtgrupile. kui loodav väärtus on valitud sihtgrupile reaalselt vajalik, sihtgrupp ise püsikulude katmise võimaldamiseks piisavalt suur ning ettevõtte juhtimises ei tehta rämedaid vigu, tekib kasum paratamatu kõrvalnähtusena iseenesest.

statoili raison d’être ehk olemise rebu on autoga liiklejate soov saada punktist a punkti b. selleks pakuvad nad autodele kütust ja pesu ning juhtidele-reisijatele kehakinnitust ja kergendusministeeriumi teenuseid. hansapanga eksistentsi õigustab inimeste ja firmade soov/vajadus oma raha kusagil hoida, ülekandeid teha ja laenu võtta. skype annab inimestele võimaluse teiste inimestega suhelda. jne.

kui nende ettevõtete ainuke eesmärk oleks kasumi teenimine, tuleks neil see jama lõpetada ning kaaluda siirdumist narko- ja relvaärisse või äärmisel juhul ida-euroopa naiste vahendamisesse lääneriikide ihuteenindusturgudele.

0 Responses to “natuke ärist”


Comments are currently closed.