üldkoosolek

eile toimus eesti langevarjuklubi korraline üldkoosolek, kusjuures kvoorumi kokkusaamisega ei olnud 228-liikmelisel mittetulundusühingul mingeid probleeme. aitäh kõigile, kes kohale tulid või kohaletulijale volikirja kaasa panid!

ja ma pean tunnistama, et mulle isiklikult koosoleku formaat meeldis. päevakorras oli kaks punkti — vormiline (aastaaruande kinnitamine) ja sisuline (ülevaade viimase 1,5 aasta jooksul tehtust ning järgmise 1,5 aasta prioriteetide arutelu). kusjuures see sisuline punkt oli ka sisukas. klubi antidemokraatlikult moodustunud juhtkonna ehk aktiivi liikmed rääkisid ausalt ja avameelselt oma tegevusvaldkondades toimunust ning sellest, mida ja kuidas edasi teha. ülejäänud kuulasid, mõtlesid ja rääkisid kaasa.

vahel tundub mulle endalegi uskumatu, milline power elaki sees olemas on. asjade ärategemise eest ei maksta meil palka; tegijate tasuks on vaid au ja kuulsus ning teinekord ka sõim, ent asjad saavad tehtud.

ja kui keegi tahab korraldada mingit järjekordset juhtimise- või kaasamiskonverentsi, -seminari või -koolitust, siis võite mind vabalt sinna esinema kutsuda. ma võin teile elaki näiteil üht koma teist õpetada.

näiteks seesama antidemokraatlik juhtimiskorraldus: pukki pääsevad mitte need, kes paremat valimispropagandat teevad, vaid need, kes tahavad, viitsivad ja oskavad asju teha ja vastutust võtta. demokraatlikult valitud “rahvaesindajate” ülesanne on tegijatel täpselt nii palju silma peal hoida, et võetavad riskid klubi tegevuse jätkuvust ohtu ei seaks.

…või siis minimaalselt sekkuv juhtimine, st selline juhtimiskorraldus, kus inimesed võtavad vastutuse ja saavad vabaduse ning saavad keskenduda tulemusele, mitte mõttetute raportite kirjutamisele.

…või lihtsate, odavate ja kõigile kättesaadavate info- ja sidetehnoloogiliste lahenduste kasutamine suurte rahvahulkade kiireks ja tulemuslikuks teavitamiseks.

…või see, kuidas olulistes küsimustes vaielda asjade üle, mitte inimeste vastu.

…või see, kuidas jätta ametiisikuna otsuseid tehes oma isiklikud ambitsioonid tahaplaanile.

…või see, kuidas aktsepteerida ja lausa soodustada seda, et sinu õpilased sinust targemaks saavad.

…või see, kuidas õpetada inimesi ise otsustama, oma otsuste eest vastutama ja teistega arvestama.

või… neid asju on veel palju, mida elakilt õppida. küsige ja teile vastatakse. nagu meie koolitustel alati rõhutatakse — ainsad lollid küsimused on need, mis jäävad esitamata.

0 Responses to “üldkoosolek”


Comments are currently closed.