unetus ja internet

nagu marveti pets kirjutab, läheb 26. mail eetrisse saatesarja “unetus” järjekordne osa, mille teemaks internet. vestlusringi on kutsutud ka austusega teie. mõned mõtted:

  • internet teeb maailma väiksemaks / inimesed suuremaks, tuues tagasi mitu-mitmele kommunikatsiooni, mis toimis edukalt aastatuhandeid, kuni linnastumise ja tööstusrevolutsiooniga kaasnenud võimu ja teabe kontsentratsioon selle ajutisse varjusurma saatsid
  • teadmised on võim ning vabadus ja vastutus käivad käsikäes. internetist lõikavad suurimat kasu mitte (teabe ja teenuste) tarbijad, vaid need, kellel on teistele midagi öelda või pakkuda. sul on võimalus osaleda. kui sa seda ei tee, on see sinu enda otsus.
  • google on internetti ümber pööramas. kui seni oli “jäme ots” meediakorporatsioonide ja portaalide käes, on nüüd pea kõigile kättesaadav ka alternatiivne teave. google’i loosung on “we are not evil”, kuid kas ja kuidas peaks kontrollijaid kontrollima?
  • loomingu jagamine ei tähenda kaugeltki mitte alati piraatlust. korporatsioonidele aga sõltumatud ei meeldi, kuna vahendajad jäävad toitumisahelast välja.

0 Responses to “unetus ja internet”


Comments are currently closed.