tagasiulatuv jõud

tallinna linnavolikogu kehtestas oma 10. veebruari 2005. a määrusega nr 13 tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra, mille järgi peab lapse sünnitoetust taotlev naine olema olnud rasedana arvele võetud enne 12. rasedusnädalat. tallinna linnavolikogu 23. jaanuari 2003. a määrusega nr 6 kehtestatud tallinna linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord nägi 12. nädala piirangu ette ainult juhul, kui ema on päevases õppevormis õppiv üliõpilane.

siit küsimus: kas ema, kes vanale regulatsioonile tuginedes võttis end rasedana arvele alles pärast 12. rasedusnädalat, peaks lapse sünnitoetust taotledes saama tugineda õiguspärase ootuse printsiibile?

0 Responses to “tagasiulatuv jõud”


Comments are currently closed.