rasvane või haavleid täis

pealkiri iseloomustab teatavasti julge hundi rinda. ja minu tänase kriminaalmenetluse eksamitöö lõppu sai — põhjusega — kirjutatud lause “kirjapandu kajastab ainult minu enda teadmisi, mis on omandatud enne tänase eksami algust”. nüüd jääb vaid tulemused ära oodata; eks siis selgub, kas rasvane või haavleid täis 😉

0 Responses to “rasvane või haavleid täis”


Comments are currently closed.