blorkut: kollektiivne aju

blog on võimalus vähendada suhtlusringide suurenemisega paratamatult kaasnevat pealiskaudsust. selmet raisata näost-näkku kohtumiste nappi aega (või ruumi oma tuttavate inboxides) vastastikustele aruannetele teemal “kuidas mul/sul siis vahepeal läinud on?”, võime need minutid või kilobaidid kulutada mõne hiljuti blogitud huvitavama idee edasiarendamiseks.

blog on — erinevalt msn-ist, sms-ist ja gsm-ist — “aeglane” suhtluskanal. ma võtan aega oma mõtete, tunnete ja kogemuste sõnastamiseks. ma võtan aega teiste blogidesse kirjutatu mõtestamiseks. ning ma saan nii varem loetu kui varem kirjutatu juurde alati tagasi tulla. see aga aitab (taas)luua sidet mineviku ja oleviku vahel ning tulevikku paremini prognoosida ja kujundada. ning juba mõeldud mõtteid edasi mõelda. nii on näiteks see lugu siin osaliselt ajendatud parasiili ja aatomiku varasemaist kirjutistest.

blog on võimalus tuua maailma tagasi “võitlus ideede, mitte inimeste vahel”, mille kadumisest raivo suni möödunudnädalases areenis kirjutas. kui isiklikud sõbrad-tuttavad välja arvata, loen teiste inimeste bloge sellepärast, et neil on, mida öelda ning et nad oskavad oma mõtteid lugemist väärivasse vormi valada. mõtleja isik pole oluline. mõte on oluline.

orkut on võrgukeskkond, kus inimesed saavad registreerida oma seoseid teiste inimestega. seal aga ei avaldu nende seoste olemus ega sisu; ma lihtsalt näen, et olen läbi 148 “sõbra” seotud rohkem kui 2 miljoni inimesega. aga ma ei tea, kes nad on. sest neist on orkutis vaid nimi ja pilt.

sarnased seosed tekivad ja kajastuvad ka blogosfääris. minu blogi esilehel on viited teistele blogidele, mida ma loen. neist aga võib leida uued viited edasi (ja/või tagasi). need viited seovad üksikud “blogirakud” kollektiivseks e-ajuks — mitte inimeste, vaid mõtete võrgustikuks. welcome to blog-orkut (blorkut)!

0 Responses to “blorkut: kollektiivne aju”


Comments are currently closed.