kaarel tarand: lollpea või provokaator?

eesti päevaleht avaldas kaarel tarandi üleskutse “arvata vene keele õpetamine üldhariduskooli põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava võõrkeelte osast välja ning asendada see soome keelega”. vene keelt võib tarandi arvates õpetada “valikainena, viienda-kuuenda võõrkeelena”.

j.w. von goethe on öelnud, et inimene on nii mitu korda inimene, kui mitut keelt ta oskab (wieviele sprachen du sprichst, sooftmal bist du der mensch). inimene, kes ei oska korralikult oma emakeeltki, on selle loogika kohaselt värd, poolinimene. keelevigadest kubisevad mitte ainult delfi kommentaarikeskus ja ülejala tõlgitud reklaamtekstid, vaid ka soliidsusele pretendeerivais päevalehtedes avaldet artiklid. kelle huvides on toota üha uusi poolinimesi?

karl marx on öelnud, et võõrkeel on relv eluvõitluses (die fremdsprache ist eine waffe im kampf des lebens). tarand kutsub meid üles loobuma meie regiooni suurima riigi keele (mis on muuhulgas ka rikas kultuurikeel) õppimisest, teisisõnu panema vabatahtlikult maha veel ühe relva.

mina näen siin ainult kahte võimalust — kaarel tarand kas on täielik tühipea või tegutseb eestile vaenulike jõudude huvides.

0 Responses to “kaarel tarand: lollpea või provokaator?”


Comments are currently closed.