Monthly Archive for September, 2004

IT standardid ja "standardid"

suhte alusel infotehnoloogiasse võib kõik maailma organisatsioonid jagada IT-kasutajateks ja IT-arendajateks. ettevõttesiseselt pruugitavate IT-vahendite nimekirja ja kasutusreeglite range paikapanek võib kasutajafirmades töötajate produktiivsust märkimisväärselt tõsta. arendusfirmades aga tuleks see seadusega ära keelata, kuna mistahes üksikplatvormil välja töötatud ja vaid selsamal platvormil testitud lahendused kipuvad kokku kukkuma niipea, kui nad mistahes muusse keskkonda pääsevad.

kinnises keskkonnas toimuv arendustöö annab vigadele võimaluse juurduda nii sügavale süsteemi sisse, et nende ilmsikstulekul seisab lõppkasutaja pahatihti valiku ees — kas vahetada välja vigane rakendus või kogu oma ülejäänud infrastruktuur.

…milleks microsoftile standardid, kui microsoft ise ongi “standard”?