teenuste defineerimisest

“A good service definition should contain complete, concise and clear information about the service, how it benefits the customer, what will be delivered how it will be delivered.”Defining Services in Your Organisation, Farrell & Associates, 2002.

kuigi see artikkel on kirjutatud mõeldes IT-teenustele, võib selles kirjeldatud metoodikat edukalt kasutada ka mistahes muude teenuste defineerimiseks. kusjuures sellistest teenusekirjeldustest saaksid kasu nii klient kui [vähemalt ausat äri ajav] teenuse pakkuja — juba kasvõi seeläbi, et nii väheneb võimalus üksteisest valesti aru saada. kuid ometi kasutab sääraseid selgeid teenusekirjeldusi vaid väike osa teenuste pakkujaist (eestis pea mitte keegi). miks? kas firmad kardavad avaldada konkurentidele oma Suure Saladuse™ või loodavad sogasest veest rasvasemat kala püüda? või ei tea nad ka ise täpselt, milles nende äri seisneb?

0 Responses to “teenuste defineerimisest”


Comments are currently closed.